Hopp til innhold

Oslo og Akershus Birøkterlag

Grunnlag for synspunkter på vedtektsendringer i Norges Birøkterlag:
Høringssvar fra fylkeslag og lokallag okt 2017

Vedtekter for NB gjeldene forslag og kommentarer

Vedtekter for NB vedtatt 2017

Vedtekter UTKAST oktober 2017

Fylkeslagets styre etter årsmøtet februar 2017:
Leder: Lars Erik Nygård, Raumnes 2017 gjenvalgt

Styremedlem: Svein Heggedal, Fet 2016/2017 ikke på valg

Styremedlem Olav J. Ramse, Ullensaker 2016/2017 ikke på valg

Styremedlem: Per Sigmund Bø, Asker 2017/2018 gjenvalgt

Styremedlem: Terje Reinertsen, Nedre Romerike 2017/2018 gjenvalgt

Varamedlem Siv Iren Mjølner, Aurskog-Høland 2017 gjenvalgt

Varamedlem: Elisabeth Munthe, Skedsmo-Sørum 2017 gjenvalgt
Valgkomite

Leder Ketil Jørstad, Bærum 2015-2017 ikke på valg

Medlem Kjell Buraas, Hurdal 2016-2018 ikke på valg 

Medlem Jens Olav Johnsen-Solløs, Ås 2017-2019 ny

Representanter til Norges Birøkterlags årsmøte 2017 fra Oslo og Akershus Birøkterlag

Jens Olav Johnsen-Solløs, Elisabeth Munthe, Olav Ramse, Roar Øymo, Ragna Ribe Jørgensen, Nicolay Nicolaysen, Kjersti Bergerud, Per Sigmund Bø, Bjørgulv Larssen, Lars Erik Nygård, Terje Reinertsen.

Vararepresentanter:

Kristian Juel Røysland (1) Arvid Garsjømoen (2) Arild Hansen (3) Helge Tjønnås (4) Magne Lindberg (5) Ann Kristin Raanaas (6) Gunnar Martin Gudmundsen (7) Trond Jerve (8)