Skip to content

[:no]Handlekurv[:]

[:no]

Your cart is currently empty.

Return to shop


Birøkt kan drives på mange nivåer. Vi skiller gjerne mellom hobbybirøktere og yrkesbirøktere. Grensene mellom disse gruppene er imidlertid flytende når det gjelder antall kuber. En yrkesbirøkter kjennetegnes ved at vedkommende har registrert sin birøktervirksomhet som næring i skattemessig forstand, dette betyr at virksomheten ikke er uvesentlig og er egnet til å gå med overskudd nå, eller er planlagt å gå med et resultatmessig overskudd i løpet av 1-5 år. Da det for de fleste vil være fornuftig å starte med et fåtall kuber for å få erfaring før de bestemmer seg for å ikke gjøre de store elementære feil på for mange kuber samtidig.

Honningbiene er avhengig av stell og ettersyn dersom de skal overleve på sikt og jo mer du steller de, jo mer honning kan du forvente å få.

De som her bier som hobby er ikke tidsforbruket det vesentlige, men å stadig lære seg mer og forsøke nye stellemetoder viktigst sammen med å få litt honning til eget bruk, samt kanskje noe til familie og venner. Det finnes lokale birøkterlag over hele landet som er en fin arena for å utveksle erfaringer for stell av biene.

For yrkesbirøktere blir det fort et spørsmål om arbeidstid pr kilo høstet honning som betyr noe. Da blir det å finne ut hva som betyr mest for honningmengde innhøstet. I tillegg er da snakk om investeringer i lat fra ca 200.000 og opp mot 2.000.000, avhengig av om det er attåtnæring eller skal være hovednæring.
[:]


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/3/h/hs/wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-woocommerce.php on line 190