Skip to content

Bienes biologi og birøkteren

En kort introduksjon

Honningbiene er avhengig av stell og ettersyn dersom de skal overleve på sikt og jo mer du steller de, jo mer honning kan du forvente å få pr kube.

For de som har bier som hobby er ikke tidsforbruket det vesentlige, men å stadig lære seg mer om biene og bli fasinert av bienes samfunn, sammen med å få litt honning til eget bruk, samt kanskje noe til familie og venner.

Som hobbybirøkter vil jeg anbefale å ha minimum 3 kuber.  Det er mange grunner til at et bifolk (en samling med en dronning i en kube) kan dø ut og med 3 kuber er du stort sett sikret å kunne ha kontinuitet med egne bier og dronninger.  Dersom du ikke er fornøyd med noen av kubene, eller du har langt til andre bigårder er det smart å kjøpe en ny dronning en gang i blant for å få bedre bifolk, enten det gjelder gemytt, sykdomshåndtering (f.eks. bekjempelse av varroamidd) eller honningproduksjon.    

Ofte blir det veldig mye fokus på mengde honning pr kube.  For mange er det viktig å ikke bli for bundet av stell av bikubene, da er det viktig å velge en enkel driftsmåte, slik at en får gjort de grep som driftsformen krever på rett tidspunkt (tidspunkt her er lite kalenderstyrt da det er biologien som i stor grad bestemmer utviklingen gjennom sommerhalvåret.  Gå kurs eller les et par fagbøker og sett opp en egen plan for hvordan du vil drive med fagboka i venstre hånda.  Husk et bifolk klarer seg selv ganske bra uten de store inngrep.  Planlegging av overvintring er det aller viktigste og starter allerede i starten av juli.  Ca hvert 4. år vil biene selv skifte ut dronning hvis du ikke gjør det.  Husk at selv om det er sommer kan vær å nektartrekk stoppe opp, da er det ditt ansvar at de ikke sulter, tilsvarende er det ditt ansvar at kuben har tilfredsstillende med bier og nok mat til å overvintre, dette må være på plass en gang i løpet av september/oktober.  En gang i mars/april er det naturlig å begynne oppfølging ut over  våren.  På vårparten skal skal du ha planlagt godt når du åpner en kube, slik at du ikke mister varme.  Biene er da avhengig av å holde temperaturen over 30 grader.  Biene er varmekjære dyr og har det finest når du svetter selv om du sitter rolig.  Lykke til med å finne deg litt faglitteratur hvor du kan gjøre dine egne oppsummeringer.  

Sverming:  Blir bisamfunnet veldig sterke er det naturlig at det svermer, da forsvinner stort sett 25-50% av biene ut i en sverm.  Denne svermen kan med fordel fanges når den har satt seg ned, den vil normal ikke overleve mer enn 1 til 2 vintre selv.  Det finnes mange måter å unngå sverming på, den enkleste er å splitte sterke kuber en gang i juni ved å løfte opp ca 2-3 av rammene med yngel og egg (må være med egg) over dronninggitteret etter at du har ristet av alle biene,  Dagen etter flytter du kassen med disse yngelrammene og et par honningrammer over til dette bunnbrettet og setter på et tak, vips så har du en ny kube som med stor sannsynlighet vil skape sin egen dronning og bli et nytt levedyktig bifolk.  Hvis det er lite honning i kassen må du sette på en foringskasse og gi den sukkervann hvis den holder på å gå tom for for.  Ikke bruk rammer fra denne kuben for å ta ut honning, da det vil havne sukker i honningen din.  Neste år kan du ha en fin kube som gir deg honning, eller du kan gi/selge den til noen som trenger flere kuber hvis du ikke vil ha den selv.

Finner du en sverm kan du øse den opp i en kube (dronninga sitter som regel midt i en stor klase og må være med), og vipps så har du en et nyttbifolk hvis det ikke er åpenbart hvilke bigård klasen kommer fra.

For yrkesbirøktere blir det fort et spørsmål om arbeidstid pr kilo høstet honning som betyr noe. Da blir det å finne ut hva som betyr mest for honningmengde innhøstet. I tillegg er da snakk om investeringer fra ca 200.000 og opp mot 2.000.000, avhengig av om det er attåtnæring eller skal være hovednæring.  Sikter du deg inn på å ha det som yrke bør en ha kontakt med 2-4 storbirøktere og gjerne hospitere en hos en av disse for å få tak på alle knep som skal til for å få en lønnsom virksomhet.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/3/h/hs/wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-woocommerce.php on line 190