Skip to content

Litt om standard kubemateriell

Bikuben er kjernen i birøkten.  Her forsøker vi å skape et optimalt miljø for effektiv innsamling av honning og et godt overvintringssted for bisamfunnet.  Valg av bikubevariant og hvilke muligheter denne gir for å optimalisere miljøet har stor påvirkning på bienes honningproduksjon og velvære.

Bakgrunn

Vi prioriterer bruk av Langstroth kubestandard, dette er den absolutt dominerende bikubestandard. I Norge er imidlertid desverre svært utbredt med et eget norsk format, tilsvarende finner man også i andre land.  Dette er nok historisk betinget fra tiden før man hadde så stor internasjonal handel og mye ble snekret sammen lokalt, ikke minst av birøkterne selv. I dag med gode fraktmuligheter og enkel tilgang på Internett vil nok Langstroth bli mer og mer dominerende på grunn av pris og ikke minst at det foregår mye nyutvikling på materiell og spesialløsninger.  Birøktene er nå gått inn i en teknologisk revolusjon basert på mye mer tilgang til forskningsfakta som blir kombinert med erfaring.  Erfaring er utrolig viktig, men litt for ofte er det tilfeldigheter som ligger til grunn for en del av de konklusjoner en ar kommet til.  Vi lytter til de store birøkterne både i Norge og utlandet og kombinerer det med teknologi.  Norge har et svært lite miljø rundt birøkt i motsetning til i andre land, hvor man har både fagskoler og universitetsutdannelse innen området.

Så litt fakta

Langstroth som er dominerende i verden har rammelengde på 450. Norsk standard har rammelengde på 365.

not supported

Stablekuber

I Norge benyttes nesten utelukkende stablekuber hvor hver kasse er dedikert til enten å ha dronning med yngel (yngelkasse) eller for oppsamling av honning (skattekasse) som skal samles inn.  Fysisk er disse kassene normalt like i utforming.  I Norge er det utviklet en egen standard for lengde og bredde (380x380 innvendig) på disse og de finnes i to ulike høyder, helkasse (270) og halvkasse (170), tilpasset rammer med 365 lengde.  På verdensbasis er Langstroth standarden dominerende med innvendig lengde på ca 465, tilpasset rammer med 450 lengde. Disse finnes finnes det over tusen ganger så mange av som norsk standard. Utvalget av kasser og tilleggsutstyr blir derfor vesentlig større.  Her finner en også flere bredder på kassene, typisk mellom 6 og 12 rammer pr kasse-

Vi startet opp med norsk standard, men skifter nå Langstroth.  Vi velger 2/3 høyde (kassehøyde 168), Den har vi også gått over til på norsk standard.  Vi velger laveste høyde for å unngå tunge løft, den har bedre egenskaper i både yngelrom (gir bedre plass til for lagring på siden av yngelleie og naturlig volum for innvintring av biene og i skattekassene får vi kortere tørketid og raskere forsegling av honningen i de enkelte rammene) og et formidabelt større tilbud på tilpasset, masseprodusert utstyr

Både for Norsk Standard og Langstroth har flere leverandører og mange varianter på de siste millimetere og varianter av falser der kassene møter hverandre.  Vi velger profilkant som gjør at kassene står stødig på hverandre.  Honningscentralens kasser som du vil finne flest av i Norge, er helt flate og gir stor flate å holde frie for bier når man skal sette de på en kasse, gire lettere trekk og forskyvninger.  De må også ha større tyngde på toppen for å ikke blåse av.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/3/h/hs/wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-woocommerce.php on line 190