Skip to content

Velkommen til vår HjemmeSide

HjemmeSiden 

Vi fokuserer på FNs bærekraftmål 12, 13 og 17 gjennom våre aktiviteter.  Alle kan ikke gjøre alt, men de fleste kan gjøre noe sitt lille område (aktivt bærekraftarbeid og unngå å gjøre for mye "feil" på andre områder (passivt bærekraftbidrag).  Det siste er for de aller fleste det viktigste, og en forutsetning for at man skal lykkes med å ta var vår jordklode.

Vår aktivitet er fokusert på drift og videreutvikling av birøkt samt deltagelse i Glomma Industrier som er ledende i Norge på å øke livslengden på møbler og inventar. 

Birøkt og honningproduksjon

Norge produserer kun 5-6% av vårt sukkervareforbruk.  Honning er det området hvor vi i Norge mest effektivt kan øke andelen egenproduksjon som i dag ligger et sted mellom 20 og 40%.  Her er det ingen grunn til at vi ikke skulle komme over 90 % og i tillegg la honning erstatte en del andre sukkerprodukter.  Omsetning av norsk honning bør derfor flerdobles. 

I tillegg til birøkt driver vi videreutvikling av birøkterutstyr og noe salg av utstyr, primært basert Langstroth-standarden.  Dette er verdens desidert mest utbredte standard for bikubemateriell. Her finnes det en mengde større og mindre leverandører av utstyr.  Noe av vårt suksessutstyr vil i tillegg bli tilgjengelig for kombinering med utstyr etter den dominerende standarden i Norge.

Hos BiPåSi vil det være mulig å være aktivt vertskap for noen av våre bifolk for de som vil drive birøkt i Nes (i Akershus) eller Løten med tilstøtende og mellomliggende kommuner. Med dette opplegget slipper du å investere i kubemateriell, honning- og voksbehandingsutstyr.  Dette betyr at du slipper å gjøre de store investeringene for å få tilgang til moderne kubemateriell og effektivt slyngeutstyr i godkjente lokaler.   Du blir samtidig med i et nettverk som gjør det enklere å få avløsning hvis det er perioder man ikke kan røkte biene selv. Honningbier er husdyr som krever løpende oppfølging ca 6 måneder i året.

Vi driver et prosjekt med utvikling av elektronisk overvåkning av kuber og bigårder,  Løsningen omfatter både registrering av data fra kube og bigård og manuell registrering direkte på mobilen.   Vi satser på åpne løsninger og inviterer gjerne til samarbeid i denne sammenheng i henhold til intensjonene i FNs bærekraftmål nr 17 og datateknologiens Open Source Standard.

Sidene er under utvikling - og bærer desverre preg av dette på grunn av kapasitet.

Leave a Reply