Skip to content

Velkommen til vår HjemmeSide

Her kan du finne stoff om moderne birøkt

I tillegg til birøkt driver vi videreutvikling av birøkterutstyr og noe salg av utstyr, primært basert på bikuber Langstroth-standarden.  Dette er verdens desidert mest utbredte standard for bikubemateriell. Her finnes det en mengde større og mindre leverandører av utstyr.

Hos BiPåSi vil det være mulig å være aktivt vertskap for noen av våre bifolk for de som vil drive birøkt i Nes (i Akershus) eller Løten med tilstøtende og mellomliggende kommuner. Med dette opplegget slipper du å investere i kubemateriell, honning- og voksbehandingsutstyr.  Dette betyr at du slipper å gjøre de store investeringene for å få tilgang til moderne kubemateriell og effektivt slyngeutstyr i godkjente lokaler.   Du blir samtidig med i et nettverk som gjør det enklere å få avløsning hvis det er perioder man ikke kan røkte biene selv. Honningbier er husdyr som krever løpende oppfølging ca 6 måneder i året.

Vi driver et prosjekt med utvikling av elektronisk overvåkning av kuber og bigårder,  Løsningen omfatter både registrering av data fra kube og bigård og manuell registrering direkte på mobilen.   Vi satser på åpne løsninger og inviterer gjerne til samarbeid i denne sammenheng i henhold til intensjonene i FNs bærekraftmål nr 17 og datateknologiens Open Source Standard.

Sidene er under utvikling - og bærer desverre preg av dette på grunn av kapasitet.

Leave a Reply